Kwartaalblad Op 't Sluis


Ons kwartaalblad heet "Op 't Sluis". Met op de omslag van nummer 104 een foto van de Pernisse haven anno 1925. Op 't Sluis wordt samengesteld door de redactie met medewerking van donateurs. In het blad zijn enige vaste rubrieken o.a.: van de voorzitter, uit de historie, waar elke keer weer een boeiend verhaal uit het verleden van Pernis, of over Pernissers, uit de doeken wordt gedaan. Ook is er de rubriek "puzzelfoto" waar gevraagd wordt naar een foto of naar de personen die erop staan of daar iets van bekend is. Hierop kan dan gereageerd worden door de lezers.

Daarnaast nog diverse andere rubrieken en verhalen, zoals in het Winternummer van 2020, de rubriek "Uit grootmoeders tijd", waarin verhalen over vroeger geschreven worden. De raadfoto van een bekende of minder bekende die iedere oudere Pernisser wel gekend heeft. Ingezonden verhalen over de oorlog en de bevrijding, watersnood van 1953. Deze en nog meer verhalen, genoeg om weer even met plezier terug in de tijd te zijn. Onze periodiek wordt thuisbezorgd of gestuurd, zodra u donateur bent. Waar u woont is geen probleem: wij hebben donateurs o.a.in diverse Europese landen, in Canada, Amerika, Zuid-Afrika en Australië. Waar deze ook om de drie maanden op de mat valt.

Kopij aanleveren

Heeft u een verhaal of een vraag over vroeger, de kopij voor het blad kunt u aanleveren per email of per post, ook kunt u het afgeven in de Oudheidkamer.

Ons e-mailadres is oudheidkamerpernis@hotmail.com

De adressen zijn:

  • Cindy van der Schee, Ring 104, 3195 XP Pernis
  • Jan van der Schee, Pastoriedijk 70, 3195 HG Pernis
Web 1

Winternummer Op 't sluis 2020