Geschiedenis Pernis


Pernis behoort tot de oudste dorpen op het westelijke gedeelte van het eiland IJsselmonde. Het oudst bekende archiefstuk waarin Pernis genoemd wordt dateert van januari 1250. Hierin wordt beschreven:

"Heynricus heer van Voorne schenkt in erfleen aan Jacobus de Pernesse de "stale" te Matenesse en van de haven van Pernisse tot Scoenreloe".

In de jaren 1164-1170 werd het westelijke gedeelte van het eiland IJsselmonde geteisterd door overstromingen,door rivier en zeewater, het land werd daardoor onbewoonbaar.

De polder Nieuw Pernis, waar ons dorp in ligt, stamt uit de 13e eeuw, het exacte jaar van inpoldering is niet bekend, daar er nog geen aktes of documenten gevonden zijn waarin dit beschreven staat. Waarschijnlijk is dit niet voor het jaar 1200 gebeurd, de omliggende polders stammen uit de 13e en 14e eeuw. Op basis van deze gegevens is het dorp Pernis onstaan tussen 1200 en 1250, toen was er nl. al een haven!

Uit voorgaand blijkt, dat Pernis een zeer oud dorp is, met eeuwen geschiedenis. In die tijd heeft Pernis wel het een en ander meegemaakt, kijk maar naar de veranderingen in de loop der eeuwen, waarvan de grootste de afgelopen 100 jaar. De haven is gedempt en de industrie is opgerukt. De zee, zalm en rivier visserij is verdwenen. De prachtige polder ten oosten van het dorp evenals het buurtschap "de Hey"zijn opgeofferd aan containerhavens.De fraaie boerderijen en uitgestrekte polders ten westen van het dorp hebben we prijs moeten geven aan de petrochemische industrie. De tijd heeft voor Pernis niet stil gestaan, er is heel veel verloren gegaan.

Gelukkig heeft de Oudheidkamer veel van deze herinneringen kunnen behouden door middel van foto en film.

Geschiedenis 2

Haven Pernis omstreeks 1898