Kwartaalblad Op 't Sluis


Ons kwartaalblad heet "Op 't Sluis", de plek in Pernis waar men vroeger samen kwam om de nieuwtjes uit het dorp te delen.

Op 't Sluis wordt samengesteld door de redactie met medewerking van donateurs. We plaatsen zoveel mogelijk verhalen over Pernis die ingestuurd worden door de lezers. In het blad zijn enige vaste rubrieken, o.a. de Puzzelfoto, waarin een foto geplaatst wordt en de lezers gevraagd worden naar de herinneringen die de foto oproept.

De verhalen die ingestuurd worden gaan over de geschiedenis van Pernis in de ruimste zin des woords. Schoolherinneringen, verhalen over de oorlog, over de watersnood, herinneringen aan de winkels in het dorp, enz. enz. Maar ook voor vragen en oproepjes van onze lezers is er ruimte.

Onze nieuwsbrief wordt thuisbezorgd bij onze donateurs. Waar u woont is geen probleem: wij hebben donateurs in diverse Europese landen, maar ook in Canada, Amerika, Zuid-Afrika en Australiƫ, waar Op 't Sluis ook iedere drie maanden op de mat valt.

Kopij aanleveren

Heeft u een verhaal of een vraag over vroeger, de kopij voor het blad kunt u aanleveren per e-mail of per post, ook kunt u het afgeven in de Oudheidkamer.

Ons e-mailadres is oudheidkamerpernis@hotmail.com

De adressen zijn:

  • Cindy van der Schee, Ring 104, 3195 XP Pernis
  • Jan van der Schee, Pastoriedijk 70, 3195 HG Pernis
Web 1

Winternummer Op 't sluis 2020