Het Pernisse Hoofd. Een kleine mentaliteitsgeschiedenis


Cover pernisse hoofd

Het Pernisse Hoofd. Een kleine mentaliteitsgeschiedenis is de neerslag van een lang schrijfproces, dat begint als een familiekroniek. Een ontmoeting met de Oudheidkamer Pernis, eind jaren negentig, werkt als aanjager om alle losse familieverhalen, familiestukken en documentatie over de voorbije zeevisserij uiteindelijk samen in een boekvorm te gieten.

Centraal staan twee hoofdpersonen, zeevissers van Pernis, die de grote omwentelingen van na 1900 in de Maasmond aanvaarden maar niet verinnerlijken. Het boek is tevens een zoektocht naar de eigen identiteit geworden, zonder de tijd te willen terugdraaien.

Prijs is €19,95 en het boek is verkrijgbaar bij zelf-uitgeefplatform Brave New Books. ISBN nummer: 9789464653649

Gebruik de link Het Pernisse-Hoofd om direct naar de juiste webpagina te gaan.