Oudheidkamer ook in juli en augustus open


Foto vissersvrouwen

Omdat de Oudheidkamer de afgelopen twee jaar meer dicht dan open is geweest, blijft hij dit jaar in de zomermaanden gewoon geopend.

Normaal gesproken blijven de deuren van de Oudheidkamer aan de Pastoriedijk in de rustige zomermaanden juli en augustus gesloten. In deze onzekere Corona periode is dat eigenlijk niet zo handig, want juist in die maanden ging de samenleving open en toen wij weer opengingen, moesten we van overheidswege al snel weer onze deuren sluiten. Daarom doen we het dit jaar anders.

In de maanden juli en augustus blijven wij gewoon iedere zaterdagmiddag en de eerste zondagmiddag van de maand geopend van 14 tot 17 uur. We hopen onze bezoekers hiermee extra kans te geven om ons te bezoeken en elkaar bij ons onder de balken te ontmoeten!