De Oudheidkamer heeft een mijlpaal bereikt


Voorstellen 4

Trots kunnen we melden dat op 25 augustus 2018 de Stichting Oudheidkamer, Pastoriedijk 399, het pand van de Oudheidkamer, heeft gekocht van de Gemeente Rotterdam, met ondertekening van de akte bij de notaris.

Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan, mede doordat Stadsontwikkeling had besloten om enkele panden in Pernis te verkopen.

Het geheel is nu een Gemeentelijk Monument geworden, de Museum woning was al eigendom van de Stichting en zo blijft de historie van Pernis zeker behouden voor ons nageslacht.

Het bestuur is een ieder die hier zijn steentje aan heeft bij gedragen zeer erkentelijk.